Bơm hơi xe đạp bằng tay, bơi hơi xe máy bằng tay

60.000 55.000

Bơi hơi bằng tay dùng cho gia đình, bơi xe đạp, xe máy, bơm hơi bóng ..

Xuất xứ: Trung Quốc

Bảo hành 03 tháng: