Dụng cụ cắt tỉa cành cây cao

80.000 72.000

Dụng cụ cắt tỉa cành cây trên cao. 

Sản phẩm này không dùng cưa

Sản xuất tại Trung Quốc, Việt Nam