Hình thức thanh toán khi mua hàng từ trang website fori.vn

Sau khi nhận hàng và kiểm tra hàng như đã thỏa thuận giữa người bán và người mua. Có 2 cách để thực hiện thanh toán

Cách 1: Chuyển khoản trực tiếp cho tài khoản người bán

Cách 2: Thanh toán cho người vận chuyển qua hình thức COD