Dụng cụ cắt cành cây cao, có cưa cành và kéo cắt cành

Dụng cụ cắt tỉa cành cây trên cao. 

Sản phẩm có cưa nhỏ để cưa các cành cây to hơn khi chúng ta không cắt được

Xuất xứ: Trung Quốc và Việt Nam