Dụng cụ cắt tỉa cành cây cao

Dụng cụ cắt tỉa cành cây trên cao. 

Sản phẩm này không dùng cưa

Sản xuất tại Trung Quốc, Việt Nam

72.000

Hết hàng